Tại sao tôi ngừng đọc

Vừa ngó qua ứng dụng Calibre và cảm thấy bần thần vì những quyển sách chờ đọc hay những quyển sách đang đọc dang dở.

Tôi luôn có những ý định tốt nhất mỗi khi mua một cuốn sách mới. Nhưng rồi tôi trở nên bận rộn và theo thời gian, giá sách calibre của tôi trở thành lăng mộ chôn những cuốn sách chưa đọc. Những chồng tiểu thuyết, lịch sử và sách self-help…, tất cả đều bám bụi thời gian.

Có hai lý do khiến tôi rơi vào tình trạng khó khăn này. Thứ nhất, tôi tự nhiên tạo áp lực quá lớn cho bản thân tôi: hễ tôi thấy ai đó trên mạng tuyên bố rằng họ đọc một cuốn sách mỗi tuần, tôi trách bản thân và kỳ vọng làm được như họ. Thứ hai, tôi để những thứ dễ dàng và thụ động – mạng xã hội, tin tức, truyền hình – lôi kéo sự chú ý của tôi ra khỏi những mục tiêu sâu sắc ban đầu, có ý nghĩa hơn như đọc sách dài.

Và rồi tôi nhận ra rằng tôi có thể loại bỏ cả hai trở ngại phía trên một cách tương đối dễ dàng. Đầu tiên, tôi đặt ra những kỳ vọng của riêng mình – vì thế tôi quyết tâm chỉ đọc một cuốn sách bổ ích mỗi tháng trong năm. Thứ hai, tôi có thể loại bỏ càng nhiều phiền nhiễu bằng việc xóa các ứng dụng truyền thông xã hội khỏi điện thoại và sau đó thay thế chúng bằng app đọc sách điện tử (hiện tại thì tôi dùng app Google play book) để khi cảm thấy có chút thời gian rảnh rỗi để đọc sách thì ngay lập tức, tôi sẽ tìm đến một cuốn sách điện tử đang đọc dang dỡ. Thay vì mở MXH và fomo theo những sách người khác đang chia sẻ. Chỉ thực hiện hai thay đổi đó, tôi phát hiện mình đọc nhiều hơn đáng kể trong suốt 12 tháng tới và ít bị phân tâm hơn.


Thẻ: #diary