Sử dụng tên miền mặc định

Hiện tại tôi đang sử dụng nền tảng blog jekyll, được lưu trữ trên github nên mặc định tên miền của tôi cài đặt là leqa.github.io và nó hoàn toàn miễn phí. Ngày xưa tôi có mua một tên miền lậu tận 10 năm với giá 29k/năm nhưng bây giờ không còn sử dụng nữa, một phần vì nó cũng đã gần hết hạn và tôi không thể truy cập control panel để chuyển nhà cung cấp tên miền khác. Trước khi tôi mua tên miền này thì tôi cũng có mua một tên miền có dạng chấm me (.me) và sau khi hết hạn tôi cũng không gia hạn lại vì chi phí quá mắc nên tôi mua tên miền leqa.xyz hiện tại.

Cho đến hôm nay tôi chợt nhận ra mình đã quá lãng phí vì thực tế blog này chỉ là blog cá nhân tôi dùng để ghi chép những gì tôi thích còn việc mua một tên miền riêng đối với tôi là không cần thiết. Thật ra mục tiêu ban đầu của tôi chỉ là tìm một nơi viết blog hoàn toàn miễn phí cho nên tôi chọn jekyll bởi vì không phải lo lắng về việc mua tên miền, mua hosting, themes (templates) hay bất cứ chi phí nào khác. Thế nên đến khi tên miền này hết hạn tôi sẽ tiếp tục sử dụng leqa.github.io và không mua hay gia hạn tên miền nữa. Vì đây là blog cá nhân rất riêng nên hoàn toàn không cần thiết và sử dụng tên miền mặc định cũng là một trải nghiệm tuyệt vời.


Thẻ: #diary