Sách đang đọc

Thỉnh thoảng tui cũng đọc sách! Đây là những sách tui đang đọc:

2023

  1. Ăn ít để khỏe - Yoshinori Nagumo
  2. Ping - Vượt khỏi ao tù - Stuart Avery Gold
  3. Nghệ thuật quản lí tài chính cá nhân - Brian Tracy
  4. Người giàu có nhất thành Babylon - George S.Clason
  5. Nghệ thuật theo đuổi sự tối giản - Greg McKeown