Đơn giản

“Cuộc sống thực ra rất đơn giản nhưng chúng ta cứ cố làm cho nó trở nên phức tạp.” -Khổng Tử

Và rồi:

“Đơn giản lại chính là điều phức tạp nhất ở thời buổi ngày nay.” - Ramana Pemmaraju

Mục tiêu ban đầu khi tui tạo ra trang này là cố gắng làm sao cho nó thật đơn giản, từ việc chọn theme, cài đặt, viết bài… nhưng tui lại cài đặt thêm mục tìm kiếm rồi còn có ý định thêm mục bình luận (nhưng cái việc thêm bình luận quá khó nên chưa thành công.)

Bạn có biết KISS không? KISS (Keep it simple stupid) là viết tắt của Giữ nó đơn giản và ngắn gọn. Nhưng KISS không đủ ngắn. Phiên bản ngắn của KISS là KIS viết tắt của Keep It Simple.

KIS tốt hơn KISS vì:

KIS ngắn hơn KISS.

KISS có thể là một từ tiếng Anh hợp lệ. Mặc dù KIS không phải là một từ tiếng Anh và “ngắn” không nhất thiết làm cho mọi việc trở nên đơn giản.

Hmmm, tui vừa nhận ra rằng KIS chưa đủ ngắn gọn. Nó chứa tận ba từ, mọi người có thể khó hiểu những từ đó nhưng “S” là từ đơn giản nhất, viết tắt của Simple.

Để kết thúc, chúng ta bắt đầu từ KISS, hóa ra nó dài và không hề đơn giản. Bây giờ chúng ta biết rằng “S” là nguyên lý thực sự.

Đúng, đơn giản là điều tuyệt vời!

Nhưng nó khó thật sự.

Không phải ai cũng hiểu. Đôi khi từ “đơn giản” lại không đủ đơn giản đối với mọi người.

Điều đơn giản nhất là không có gì cả.

Không có KISS, hoặc KIS, hoặc “S”. Không có gì cả. Empty… Empty

Mấy ngày nay tui muốn viết một cái gì đó! Nhưng có lẽ tui không nên viết bài blog này. tui nghĩ nó làm cho mọi thứ trở nên phức tạp.


Thẻ: #diary