Bài viết đầu tiên

Bài viết đầu tiên bao giờ cũng khó viết. Bài viết này chắc chắn mang tính chất giữ chỗ hơn là một dịp trọng đại và có thể bị xóa ở một thời điểm nào đó nhưng dù sao thì đó cũng là bài viết đầu tiên.

Tôi đã trì hoãn việc thiết lập blog cá nhân này trong nhiều năm rồi! Ngày xưa tôi tạo blog trên Yahoo 360, chuyển sang Wordpress rồi nhảy sang Tumblr nhưng cuối cùng cũng chẳng nên trò trống gì! Hôm nay tôi rất vui mừng khi cuối cùng cũng có một nơi để đưa lên những ghi chú của mình trong một thời gian dài hay một số ý tưởng bài viết mà tôi đã lưu vào tài khoản của mình.

Và nhân tiện bài viết này tôi cũng cám ơn một người anh, một blogger của ngày xưa, một người truyền cảm hứng và một bạn “đồng tu” là anh Trí Thông. Chúc anh và gia đình nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống này!

Tôi cũng muốn bắt đầu thử thách #100DaysToOffload và tôi cho rằng điều đó khiến bài đăng này trở thành bài đăng đầu tiên trong số 100 bài đăng.

Tôi hy vọng bạn thích đọc những bài viết mới khi tôi đưa nó lên trang web này vào những tháng tới :)


Thẻ: #blogging